Klachtenregeling

Ik probeer u zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen, maar als u desondanks toch klachten heeft over de behandeling of de manier waarop ik met u om ga, dan is het belangrijk voor u, voor mij, maar ook voor andere patienten van mijn praktijk, dat u deze klachten aan mij kenbaar maakt: mondeling, schriftelijk, telefonisch of per e-mail.
Als uw klacht gaat over de behandeling, dan stel ik het zeer op prijs als u dat direct met mij bespreekt.

Ik ben geregistreerd en bevoegd fysiotherapeut en aangesloten bij de KNGF.  In het kader van de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) zijn bedrijven die zorg aanbieden verplicht zich aan te sluiten bij een onafhankelijke klachtenbemiddelaar.  U kunt, als u een klacht heeft natuurlijk bij mij terecht, maar mocht u toch niet tevreden blijven, dan kunt u ook een klacht indienen bij  die onafhankelijke klachtenbemiddelaar. In mijn geval is dat bij Solo Partners.
Als het bespreken van uw klacht met mij niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid of u wilt een onafhankelijke uitspraak over uw klacht, dan kunt u uw klacht laten behandelen
door de klachtencommissie van Solo Partners. De klachtencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en tenminste twee andere leden. De klachtencommissie
onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De klachtencommissie kan daarbij een aanbeveling doen welke maatregelen de hulpverlener kan nemen om herhaling te voorkomen. De klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen.

Contactgegevens en verdere info Solo Partners:
Adres:
Malpad 1, 5347 HJ Oss
telefoon 085  2010140
website: www.solopartners.nl
mail: info@solopartners.nlHome
Home